Rehabilitering

Tilbake til tjenester

Rehabilitering

Etter en skade, kan fysioterapeuten utføre flere tester for å sette en sannsynlig diagnose på problemet. Ut i fra diagnose (satt ut ifra objektiv analyse), og subjektiv informasjon innhentet fra pasienten, kan et konkret rehabiliteringsprogram bli satt i verk. Sammen med pasienten setter vi opp mål og delmål for å returnere til optimal funksjon.

Et rehabiliteringsprogram kan bestå av spesifikke øvelser som skal gjennomføres på klinikk og hjemme, i tillegg til manuell behandling på benk.