Slyngetrening

Tilbake til tjenester

Slyngetrening

Slyngbehandling er basert på vitenskapelige studier for behandling og rehabilitering av muskel- og skjelettplager. Behandlingen gjenoppretter normal muskelfunksjon gjennom nevromuskulær stimulering og korrigerende treningsøvelser.

Målet med denne behandlingsteknikken er å gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og forbedre muskelfunksjonen. Behandlingen utfordrer muskelsamspillet og fokuserer på årsaken bak problemene.